انواع کابل صنعتی

 

 

برای ارائه سیستم‌های اتصال الکتریکی کلید در دست با مدیریت کابل ، cable-reel.ir  با تولید کنندگان کابل برجسته که تعهد گروه به کیفیت و خدمات به مشتریان را به اشتراک می گذارند ، همکاری کرده است.

تخصص ما در زمینه مدیریت کابل همراه با تولید کنندگان برجسته کابل اطمینان می دهد که ما مهندسی راه حل های جامع با توجه به الزامات برقی و مکانیکی و تحت هر نوع شرایط محیط، هستیم.

ما طیف گسترده ای از کابل های قابل انعطاف را از کابل های استاندارد و پیشرفته تا سیم پیشرفته ، از جمله تنظیمات ویژه متناسب با نیازهای خاص تهیه می کنیم:

محصولات تخصصی که می توانند سرعت و شتاب انتقال را در سخت ترین محیط‌ها و فشار دینامیک، تضمین کنند.

-کابل های متوسط و کم ولتاژ پلاستیکی یا PUR

-کابل‌های برق یا کابل‌های کنترل با / بدون فیبر نوری

-تا کلاس ۶ استاندارد بین‌المللی مس

Cable-reel.ir سیستم‌های کامل انتقال اطلاعات و انرژی از جمله کابل‌هایی را که کاملاً با استفاده مشتریان مطابقت داشته باشد – سفارش خاص – را ارائه می‌دهد.

طراحی کابل به طور قابل توجهی بر عملکرد سیستم های انتقال انرژی و داده مانند فستون کابل ، قرقره کابل یا زنجیره کابل تأثیر می گذارد. ما از تراز صحیح کابل به سیستم، برای انتقال بهینه انرژی الکتریکی ، سیگنال ها و داده ها اطمینان حاصل می کنیم. بنابراین عملکرد کابل برای ما، مهمتر از منشاء کابل است. ما بی‌طرفانه، فقط کابل‌های تأیید فنی شده بازار را انتخاب می کنیم. علاوه بر این ما سناریوهای آزمایش خود را در فضای آزمایشی خود انجام می دهیم تا از عملکرد کابل‌ها اطمینان حاصل کنیم..

هر سیستم کابل با ضمانت جامع ارائه می شود.

 

 

قرقره پایه
 • قدرت/ کنترل
 • MALT
 • GPM
 • RP
 • RG
 • WG
 • WGF
 • قدرت کامپوزیت+ کنترل+ داده
 • RP-D
 • RG-D
 • WG-D
 • WGF-D
سیستم قرقره پایه
 • قدرت / کنترل
 • MALT
 • GPM
 • RP
 • RG
 • WG
 • WGF
 • قدرت کامپوزیت+ کنترل+ داده
 • RP-D
 • RG-D
 • WG-D
 • WGF-D
سیستم قرقره مخصوص کارهای سنگین
 • قدرت / کنترل
 • C800
 • GPM-RF
 • RXP
 • RXG
 • TRA
 • HVR
 • WXG
 • RXX
 • TRA-RF
 • قدرت کامپوزیت+ کنترل+ داده
 • RXP=D
 • RXG-D
 • HVR-FO
 • WXG-D
 • RXX-D