تخصص ما در زمینه خدمات و سوریس انتقال انرژی به مصرف کنندگان بر مبنای تجربه ۷۰ ساله ما در زمینه توسعه و همچنین تولید کابل جمع کن و تجهیزات اسلیپ رینگ است. ما با یک تیم متخصص، راه حل هایی برای شرایط چالش برانگیز ارائه می دهیم و از مشتریان و مصرف کنندگان خود پشتیبانی می کنیم. به این ترتیب ما تقریبا می توانیم هر نوع کابل جمع کنی را – چه سفارشی ساز شود و چه استاندارد – متناسب با نیاز مشتری ارائه دهیم.